T.I.M. Autósiskola kft.

MINŐSÉGI AUTÓSISKOLA
SMART DRIVE 2007
Nr: SMARTD-01/2008

Intézmény-akkreditációs lajstromszám:
AL-1716

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
13-0489-06

www.timautosiskola.hu timkft.iroda@gmail.com

2173 Kartal, Deák Ferenc utca 18.
Tel.: +36 70 7089 325

1143 Budapest, Tábornok utca 12.
Tel/fax: +36 1 786 4104


"A korl." kategóriaTájékoztató „A korl.” kategóriás képzésről

Tanfolyamra való felvétel módja: a meghirdetett jelentkezési napon a jelentkező megkapja a jelentkezési lapot, kitölti és mellékel hozzá 1. csoportú egészségügyi alkalmassági igazolást, (kivéve, ha más kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkezik, akkor vezetői engedélyének fénymásolatát), 2 db igazolvány képet.

Előírt alkalmassági vizsgálatok: egészségügyi alkalmasság 1. csoportú.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: A tanfolyam keretein belül lehetőség van az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére és vizsgáira. Felmentés az 1. számú melléklet szerint.

A tanfolyamra való felvétel feltételei: a tanfolyamra az vehető fel, aki betöltötte 18. életévét vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, aki írni és olvasni tud, illetve aki igazolja, hogy utánképzési kötelezettsége a vizsgára bocsátás előtt legalább 2 évvel keletkezett.

A vizsgára bocsátás feltételei:
  • elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, betöltötte 18. életévét vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
  • járműkezelési vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból sikeres vizsgát tett, aki 18. életévét betöltötte, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte
  • forgalmi vizsgára bocsátható, aki sikeres járműkezelési vizsgát tett, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte.

    Az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgától számított 2 éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Ha ez nem teljesül, akkor a közlekedési alapismeretek vizsga lejártát követő fél éven belül tett sikeres közlekedési alapismeretek vizsgával, annak érvényessége, egy alkalommal újabb 2 évre meghosszabbítható. Az újabb 2 év eltelte után az addig vizsgaeredményei elvesznek, a tanfolyam elméleti és gyakorlati részét meg kell ismételni.

Tantárgyak és óraszámai:
Közlekedési ismeretek: 14 óra, járművezetés elmélete: 4 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra = 22 óra.
Járművezetési gyakorlat 17 óra.
Alapoktatás = 6 óra, járműkezelési vizsga 20 perc.
Főoktatás = városi 8 óra, országúti 2 óra (80 km), forgalmi vizsga 50 perc.
Az elméleti órák időtartama 45, a gyakorlati óráké 50 perc. Az órák között 10 perc szünetet kell tartani.

Oktatómotor típusa: Keeway 250 Supershadow.

Hiányzás pótlása: a tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időben.

Tandíj befizetésének módja: készpénzben, vagy csekken.

Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli felmentések: a tanfolyamon a tantárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés nem adható. Kivéve az elméleti tanfolyam hallgatása alól a siket, mozgáskorlátozott, illetve nem magyar anyanyelvű hallgató.

A tanulóáthelyezés módja: a tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt a kéréstől számított 10 napon belül az iskolavezető kiadja az ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj visszautalásra kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Kedvezményre csak azok jogosultak, akik a teljes képzést az Autósiskolánál fejezik be. (Kedvezmények: 4. számú melléklet szerint.) Autósiskola váltás esetén a kedvezményt vissza kell fizetni az Autósiskola részére!

Oktatási helyszínek: elméleti oktatás:
Iroda (1143 Budapest, Tábornok u. 12.),
Aszód Tanterem (2170 Aszód, Kondoros tér 6.),
Tanpálya (1191 Budapest, Hofherr A. utca 109.),
Turai Sport Egyesület épülete (2194 Tura, Régi Vásártér út 15.).
A forgalmi oktatás váltási helye a tanulóval való megbeszélés szerint.

A képzés felügyeletét ellátja:
Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága,
Ellenőrzési Osztály: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
(1576 Budapest 141. Pf. 25.)
Tel.: 06-1/460-2282, Fax: 06-1/460-2283.

A tanuló jogai és kötelezettségei:
  • a tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és a felnőttképzési szerződésben leírtakat az Autósiskolán számon kérni
  • köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni. A megbeszélt gyakorlati óra 24 órával hamarabb lemondható
  • az oktatás során a tanuló öltözéke: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), erős anyagból készült, nem bő szárú hosszúnadrág és dzseki, kesztyű, magas szárú, zárt cipő vagy csizma.

Vizsgadíjak: közlekedési ismeretek: 4.600 Ft, járműkezelési: 4.700 Ft, forgalmi: 11.000 Ft.
A sikeres vizsga után 3 munkanappal a vizsgaigazolás átvehető a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes kirendeltségén.
Az első vezetői engedély megszerzésétől számított 2 évig utast nem szállíthat.

A vezetői engedélyt az okmányiroda adja ki!


Tanfolyamainkra itt tud jelentkezni:

Tanfolyam jelentkezési űrlap

Dóra Tamás
iskolavezető


Vissza a főoldalra