T.I.M. Autósiskola kft.

MINŐSÉGI AUTÓSISKOLA
SMART DRIVE 2007
Nr: SMARTD-01/2008

Intézmény-akkreditációs lajstromszám:
AL-1716

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
13-0489-06

www.timautosiskola.hu timkft.iroda@gmail.com

2173 Kartal, Deák Ferenc utca 18.
Tel.: +36 70 7089 325

1143 Budapest, Tábornok utca 12.
Tel/fax: +36 1 786 4104


Kerti traktor


Tájékoztató „K” kategóriás képzésről

Tanfolyamra való felvétel módja: a meghirdetett jelentkezési napon a jelentkező megkapja a jelentkezési lapot, kitölti és mellékel hozzá 2 db igazolvány képet.

Előírt alkalmassági vizsgálatok: nincs.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: A tanfolyam keretein belül lehetőség van az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére és vizsgáira. Felmentés az 1. számú melléklet szerint.

A tanfolyamra való felvétel feltételei: tanfolyamra az vehető fel, aki írni, olvasni tud és betöltötte a 16. életévét vagy attól legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

A vizsgára bocsátás feltételei: elméleti szóbeli és írásbeli vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és betöltötte a 16. életévét.

Tantárgyak és óraszámai:
Közlekedési ismeretek: 12 óra.
Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák között 10 perc szünetet kell tartani.

Hiányzás pótlása: a tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időben.

Tandíj befizetésének módja: készpénzben, vagy csekken.

Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli felmentések: tanfolyamon a tantárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés nem adható. Kivéve az elméleti tanfolyam hallgatása alól a siket, mozgáskorlátozott, illetve nem magyar anyanyelvű hallgató.

A tanulóáthelyezés módja: a tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt a kéréstől számított 10 napon belül az iskolavezető kiadja az ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj visszautalásra kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Kedvezményre csak azok jogosultak, akik a teljes képzést az Autósiskolánál fejezik be. (Kedvezmények: 4. számú melléklet szerint.) Autósiskola váltás esetén a kedvezményt vissza kell fizetni az Autósiskola részére!

Oktatási helyszínek: elméleti oktatás:
Iroda (1143 Budapest, Zászlós u. 50.),
Aszód Tanterem (2170 Aszód, Kondoros tér 6.),
Tanpálya (1191 Budapest, Hofher A. utca 109.),
Pestújhelyi Közösségi Ház (1151 Budapest, Szűcs István u. 45.),
Turai Sport Egyesület épülete (2194 Tura, Régi Vásártér út 15.).

A képzés felügyeletét ellátja:
Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága,
Ellenőrzési Osztály: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
(1576 Budapest 141. Pf. 25.)
Tel.: 06-1/460-2282, Fax: 06-1/460-2283.

A tanuló jogai és kötelezettségei:
  • a tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és a felnőttképzési szerződésben leírtakat az Autósiskolán számon kérni
  • köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni.

Vizsgadíjak: közlekedési ismeretek: 6.000 Ft.
A sikeres vizsga után 3 munkanappal a vizsgaigazolás átvehető a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes kirendeltségén.

A vezetői engedélyt az okmányiroda adja ki!


Tanfolyamainkra itt tud jelentkezni:

Tanfolyam jelentkezési űrlap

Dóra Tamás
iskolavezető

Vissza a főoldalra