T.I.M. Autósiskola kft.

MINŐSÉGI AUTÓSISKOLA
SMART DRIVE 2007
Nr: SMARTD-01/2008

Intézmény-akkreditációs lajstromszám:
AL-1716

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
13-0489-06

www.timautosiskola.hu timkft.iroda@gmail.com

2173 Kartal, Deák Ferenc utca 18.
Tel.: +36 70 7089 325

1143 Budapest, Tábornok utca 12.
Tel/fax: +36 1 786 4104


"C+E" kategória


Tájékoztató „C+E” kategóriás képzésről

Tanfolyamra való felvétel módja: a meghirdetett jelentkezési napon a jelentkező megkapja a jelentkezési lapot, kitölti és mellékeli hozzá vezetői engedélyének fénymásolatát, 2 db igazolvány képet.

Előírt alkalmassági vizsgálatok: egészségügyi alkalmasság 1. csoportú.

A tanfolyamra való felvétel feltételei: a tanfolyamra az vehető fel, aki betöltötte 18. életévét vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, aki „C” kategóriás érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és nem kezdő a vezetői engedélye.

A vizsgára bocsátás feltételei:
  • elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, betöltötte 18. életévét vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
  • biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés és rutin vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból sikeres vizsgát tett, aki 18. életévét betöltötte, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte
  • forgalmi vizsgára bocsátható, aki sikeres biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés és rutin vizsgát tett, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte.

    Az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgától számított 2 éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Ha ez nem teljesül, akkor a közlekedési alapismeretek vizsga lejártát követő fél éven belül tett sikeres közlekedési alapismeretek vizsgával, annak érvényessége, egy alkalommal újabb 2 évre meghosszabbítható. Az újabb 2 év eltelte után az addig vizsgaeredményei elvesznek, a tanfolyam elméleti és gyakorlati részét meg kell ismételni.

Tantárgyak és óraszámai:
Közlekedési ismeretek: 8 óra, járművezetés elmélete: 4 óra, szerkezeti és
üzemeltetési ismeretek (szü.): 4 óra, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
(bü.): 4 óra = 20 óra.
Vezetési gyakorlat = 15 óra.
Alapoktatás = 6 óra, rutin vizsga 20 perc, bü vizsga 15 perc.
Főoktatás = városi 4 óra, országúti 2 óra (60 km), hegyvidéki 2 óra, forgalmi vizsga 60 perc.
Az elméleti órák időtartama 45, a gyakorlati óráké 50 perc. Az órák között 10 perc szünetet kell tartani.

Választható autótípusok: MAN 17.192 + IFA pótkocsi, Mercedes + pótkocsi.

Hiányzás pótlása: a tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időben.

Tandíj befizetésének módja: készpénzben, vagy csekken.

Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli felmentések: az elméleti tanfolyam hallgatása alól a siket, mozgáskorlátozott, illetve nem magyar anyanyelvű hallgató kaphat felmentést, szü.-ből és bü.-ből felmentés a 2. számú melléklet szerint.

A tanulóáthelyezés módja: a tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt a kéréstől számított 10 napon belül az iskolavezető kiadja az ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj visszautalásra kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Kedvezményre csak azok jogosultak, akik a teljes képzést az Autósiskolánál fejezik be. (Kedvezmények: 4. számú melléklet szerint.) Autósiskola váltás esetén a kedvezményt vissza kell fizetni az Autósiskola részére!

Oktatási helyszínek: elméleti oktatás:
Iroda (1143 Budapest, Zászlós u. 50.),
Aszód Tanterem (2170 Aszód, Kondoros tér 6.),
Tanpálya (1191 Budapest, Hofher A. utca 109.),
Pestújhelyi Közösségi Ház (1151 Budapest, Szűcs István u. 45.),
Turai Sport Egyesület épülete (2194 Tura, Régi Vásártér út 15.).

A forgalmi oktatás váltási helye a tanulóval való megbeszélés szerint.

A képzés felügyeletét ellátja:
Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága, Ellenőrzési Osztály: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. (1576 Budapest, 141. Pf. 25.) Tel.: 06-1/460-2282, Fax: 06-1/460-2283.

A tanuló jogai és kötelezettségei:
  • a tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és a felnőttképzési szerződésben leírtakat az Autósiskolán számon kérni
  • köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni. A megbeszélt gyakorlati óra 24 órával hamarabb lemondható.

Vizsgadíjak: közlekedési ismeretek: 4.600 Ft, szü.: 4.600 Ft, rutin 3.500 Ft;                   bü.: 4.400 Ft; forgalmi: 11.000 Ft.
A sikeres vizsga után 3 munkanappal a vizsgaigazolás átvehető a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes kirendeltségén.

A vezetői engedélyt az okmányiroda adja ki!


Tanfolyamainkra itt tud jelentkezni:

Tanfolyam jelentkezési űrlap

Dóra Tamás
iskolavezető


Vissza a főoldalra