T.I.M. Autósiskola kft.

MINŐSÉGI AUTÓSISKOLA
SMART DRIVE 2007
Nr: SMARTD-01/2008

Intézmény-akkreditációs lajstromszám:
AL-1716

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
13-0489-06

www.timautosiskola.hu timkft.iroda@gmail.com

2173 Kartal, Deák Ferenc utca 18.
Tel.: +36 70 7089 325

1143 Budapest, Tábornok utca 12.
Tel/fax: +36 1 786 4104


"D1+E" kategória


Tájékoztató „D1+E” kategóriás képzésről

Tanfolyamra való felvétel módja: a meghirdetett jelentkezési napon a jelentkező megkapja a jelentkezési lapot, kitölti és mellékeli hozzá „D1” alkategóriára érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát, 2 db igazolvány képet.

Előírt alkalmassági vizsgálatok: egészségügyi alkalmasság 2. csoportú.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: A tanfolyam keretein belül lehetőség van az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére és vizsgáira. Felmentés az 1. számú melléklet szerint.

A tanfolyamra való felvétel feltételei: a tanfolyamra az vehető fel, aki betöltötte 21. életévét vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, aki „D1” kategóriás érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

A vizsgára bocsátás feltételei:

  • elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, betöltötte 21. életévét vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
  • biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés és rutin vizsgára bocsátható, aki sikeres elméleti vizsgát tett, 21. életévét betöltötte, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte
  • forgalmi vizsgára bocsátható, aki sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte.

    Az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgától számított 2 éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Ha ez nem teljesül, akkor a közlekedési alapismeretek vizsga lejártát követő fél éven belül tett sikeres közlekedési alapismeretek vizsgával, annak érvényessége, egy alkalommal újabb 2 évre meghosszabbítható. Az újabb 2 év eltelte után az addig vizsgaeredményei elvesznek, a tanfolyam elméleti és gyakorlati részét meg kell ismételni.


Tantárgyak és óraszámai:
Közlekedési ismeretek 4 óra, járművezetés elmélete 8 óra, szerkezeti és
üzemeltetési ismeretek (szü.) 4 óra, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
(bü.) 4 óra, munkavédelem, tűzvédelem, szállítási ismeretek (mu.) 2 óra = 22 óra.
Vezetési gyakorlat = 15 óra.
Alapoktatás = 6 óra, rutin vizsga 15 perc, bü. vizsga 15 perc.
Főoktatás = városi 4 óra, országúti 2 óra (60 km), hegyvidéki 2 óra, forgalmi vizsga 60 perc.
Az elméleti órák időtartama 45, a gyakorlati óráké 50 perc. Az órák között 10 perc szünetet kell tartani.

Oktatóautó típusa: Mercedes Sprinter 416 CDI.

Hiányzás pótlása: a tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időben.

Tandíj befizetésének módja: készpénzben, vagy csekken.

Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli felmentések: az elméleti tanfolyam hallgatása alól a siket, mozgáskorlátozott, illetve nem magyar anyanyelvű hallgató kaphat felmentést, szü.-ből és bü.-ből felmentés a 2. számú melléklet szerint, mu.-ből a 3. számú melléklet szerint.

A tanulóáthelyezés módja: a tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt a kéréstől számított 10 napon belül az iskolavezető kiadja az ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj visszautalásra kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Kedvezményre csak azok jogosultak, akik a teljes képzést az Autósiskolánál fejezik be. (Kedvezmények: 4. számú melléklet szerint.) Autósiskola váltás esetén a kedvezményt vissza kell fizetni az Autósiskola részére!

Oktatási helyszínek: elméleti oktatás:
Iroda (1143 Budapest, Zászlós u. 50.)
Aszód Tanterem (2170 Aszód, Kondoros tér 6.)
Tanpálya (1191 Budapest, Hofher A. utca 109.)
Pestújhelyi Közösségi Ház (1151 Budapest, Szűcs István u. 45.)
Turai Sport Egyesület épülete (2194 Tura, Régi Vásártér út 15.)
Járműkezelési/Rutin oktatás: Aszód Volántelep – Rutinpálya (2170 Aszód, Pesti út.)

A forgalmi oktatás váltási helye a tanulóval való megbeszélés szerint.

A képzés felügyeletét ellátja:
Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága,
Ellenőrzési Osztály: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
(1576 Budapest 141. Pf. 25.)
Tel.: 06-1/460-2282, Fax: 06-1/460-2283.

A tanuló jogai és kötelezettségei:

  • a tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és a felnőttképzési szerződésben leírtakat az Autósiskolán számon kérni
  • köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni.


Vizsgadíjak: közlekedési ismeretek: 4.600 Ft, szü.: 4.600 Ft, mu.: 4.600 Ft,               rutin: 3.500 Ft; bü.: 4.400 Ft; forgalmi: 18.500 Ft.
A sikeres vizsga után 3 munkanappal a vizsgaigazolás átvehető a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes kirendeltségén.

A vezetői engedélyt az okmányiroda adja ki!

 

Tanfolyamainkra itt tud jelentkezni:

Tanfolyam jelentkezési űrlap


Dóra Tamás
iskolavezető


Vissza a főoldalra