T.I.M. Autósiskola kft.

MINŐSÉGI AUTÓSISKOLA
SMART DRIVE 2007
Nr: SMARTD-01/2008

Intézmény-akkreditációs lajstromszám:
AL-1716

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
13-0489-06

www.timautosiskola.hu timkft.iroda@gmail.com

2173 Kartal, Deák Ferenc utca 18.
Tel.: +36 70 7089 325

1143 Budapest, Tábornok utca 12.
Tel/fax: +36 1 786 4104


Segédmotorkerékpár


Tájékoztató „M” kategóriás képzésről

Tanfolyamra való felvétel módja: a meghirdetett jelentkezési napon a jelentkező megkapja a jelentkezési lapot, kitölti és mellékel hozzá 2 db igazolvány képet

Előírt alkalmassági vizsgálatok: nincs.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: A tanfolyam keretein belül lehetőség van az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére és vizsgáira. Felmentés az 1. számú melléklet szerint.

A tanfolyamra való felvétel feltételei: tanfolyamra az vehető fel, aki betöltötte 14. életévét vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, írni és olvasni tud, illetve aki igazolja, hogy utánképzési kötelezettsége a vizsgára bocsátás előtt legalább 2 évvel keletkezett.

A vizsgára bocsátás feltételei:
  • elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, aki betöltötte 14. életévét vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
  • járműkezelési vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból sikeres vizsgát tett, aki betöltötte 14. életévét vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte
  • forgalmi vizsgára bocsátható, aki 14. életévét betöltötte, sikeres járműkezelési vizsgát tett, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte.

    Az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgától számított 2 éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Ha ez nem teljesül, akkor a közlekedési alapismeretek vizsga lejártát követő fél éven belül tett sikeres közlekedési alapismeretek vizsgával, annak érvényessége, egy alkalommal újabb 2 évre meghosszabbítható. Az újabb 2 év eltelte után az addigi vizsgaeredményei elvesznek, a tanfolyam elméleti és gyakorlati részét meg kell ismételni.

Tantárgyak és óraszámai:
Közlekedési ismeretek: 14 óra, járművezetés elmélete: 2 óra = 16 óra.
Járművezetési gyakorlat 11 óra.
Alapoktatás = 4 óra, járműkezelési vizsga 15 perc.
Főoktatás = 6 óra, forgalmi vizsga 30 perc.
Az elméleti órák időtartama 45, a gyakorlati óráké 50 perc. Az órák között 10 perc szünetet kell tartani.

Választható motortípusok: Yamaha Jog, Yamaha Mint, Jialing

Hiányzás pótlása: a tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időben.

Tandíj befizetésének módja: készpénzben, vagy csekken

Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli felmentések: tanfolyamon a tantárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés nem adható. Kivéve az elméleti tanfolyam hallgatása alól a siket, mozgáskorlátozott, illetve nem magyar anyanyelvű hallgató.

A tanulóáthelyezés módja: a tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt a kéréstől számított 10 napon belül az iskolavezető kiadja az ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj visszautalásra kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Kedvezményre csak azok jogosultak, akik a teljes képzést az Autósiskolánál fejezik be. (Kedvezmények: 4. számú melléklet szerint.) Autósiskola váltás esetén a kedvezményt vissza kell fizetni az Autósiskola részére!

Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás: Iroda (1143 Budapest, Zászlós u. 50.),
Aszód Tanterem (2170 Aszód, Kondoros tér 6.),
Tanpálya (1191 Budapest, Hofher A. utca 109.),
Pestújhelyi Közösségi Ház (1151 Budapest, Szűcs István u. 45.),
Turai Sport Egyesület épülete (2194 Tura, Régi Vásártér út 15.).
Járműkezelési/Rutin oktatás: Aszód Volántelep – Rutinpálya (2170 Aszód, Pesti út.).

A forgalmi oktatás váltási helye a tanulóval való megbeszélés szerint.

A képzés felügyeletét ellátja:
Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága,
Ellenőrzési Osztály: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
(1576 Budapest 141. Pf. 25.)
Tel.: 06-1/460-2282, Fax: 06-1/460-2283.

A tanuló jogai és kötelezettségei:
  • a tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és a felnőttképzési szerződésben leírtakat az Autósiskolán számon kérni
  • köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni. A megbeszélt gyakorlati óra 24 órával hamarabb lemondható
  • az oktatás során a tanuló öltözéke: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), erős anyagból készült, nem bő szárú hosszúnadrág és dzseki, kesztyű, magas szárú, zárt cipő vagy csizma.

Vizsgadíjak: közlekedési ismeretek: 4.600 Ft, járműkezelési: 4.700 Ft, forgalmi: 3.600 Ft.
A sikeres vizsga után 3 munkanappal a vizsgaigazolás átvehető a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes kirendeltségén.

A vezetői engedélyt az okmányiroda adja ki!


Tanfolyamainkra itt tud jelentkezni:

Tanfolyam jelentkezési űrlap
Dóra Tamás
iskolavezető


Vissza a főoldalra